Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Resursplanerare

Jul 252017

Principskissen på resursplaneraren är i princip klar.

Följande funktioner kommer den innehålla.

- Drag n drop mellan datum.
- Endast den som bokar kan ändra bokning.
- Synkar med Google Calander, Exchange och iCal.
- Sms / mailar X timmar innan projektstart.
- Även i app med push notis.
- Lista på alla uppkommande arbeten.
- Popup för mer information om projektet utan att klicka
- Sök funktion
- Sortering på medarbetare

undefined

There are no published comments.

New comment

Atom

Totaltid 2018