Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Rapport

Aug 282017

Under huvudmenyn kunder kommer det att finnas en knapp, Rapport.

Denna knapp tar fram följande meny.

1. Tar fram kundlistor och urval.
2. Tar även fram det i CSV format för att hanteras i excel.
3. Möjlighet att skicka epost.
4. Möjligt att skriva ut direkt på ett etikettark.

Detta kommer ligga till grund för ett enkelt CRM verktyg framöver där du upprätthåller din kundkontakt och möjlighet att göra reklam.

undefined

There are no published comments.

New comment

Atom

Totaltid 2018