Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Flytt av funktioner.

Jul 252017

Nu flyttar vi ner Anteckningar, dokument och lägger till en kommande funktion; dagbok.

undefined

Atom

Totaltid 2018