Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Flikar på gång.

Jul 252017

För att förbereda för ekonomisk information om ett projekt samt egenkontroller så kommer vi integrera flikar under projekt och i faktura.
Detta möjliggör mer information framför dig direkt utan att behöva hoppa mellan länkar.

https://gyazo.com/f36b4003b39a31c5686e2eb03a12c47b

 

There are no published comments.

New comment

Atom

Totaltid 2018