Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Flikar är nu släppta.

Jul 252017

Nu är flikar integrerade i Totaltid.
Efterhand som vi aktiverar nya funktioner tillkommer nya flikar.

Kommande flikar blir

- Körjournal.
- ÄTA lista med digital kvittens.
- Livevy för bilarnas positionering på en karta.

undefined

There are no published comments.

New comment

Atom

Totaltid 2018