Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Dokumenthantering

Jul 292017

I dokumenthanteringen har vi integrerat en dokumentläsare för pdf, bild, word, txt, m.m
Du kan sätta en flagga på ett dokument som gör att endast ledning av företaget får tillgång till dokumentet.

There are no published comments.

New comment

Atom

Totaltid 2018