Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Test

Atom

Totaltid 2018