Nyheter och utveckling av Totaltid

Friskt kodat, hälften buggat.

Rapport

Aug 282017

Under huvudmenyn kunder kommer det att finnas en knapp, Rapport.

Denna knapp tar fram följande meny.

1. Tar fram kundlistor och urval.
2. Tar även fram det i CSV format för att hanteras i excel.
3. Möjlighet att skicka epost.
4. Möjligt att skriva ut direkt på ett etikettark.

Detta kommer ligga till grund för ett enkelt CRM verktyg framöver där du upprätthåller din kundkontakt och möjlighet att göra reklam.

undefined

Dokumenthantering

Jul 292017

I dokumenthanteringen har vi integrerat en dokumentläsare för pdf, bild, word, txt, m.m
Du kan sätta en flagga på ett dokument som gör att endast ledning av företaget får tillgång till dokumentet.

Dagbok för ett projekt.

Jul 292017

Jobbar du som underentreprenör kräver byggnadsentreprenör oftast man att skriver dagbok, speciellt gällande ÄTA projekt.
Här släpper vi en enkel funktion för att fylla i dagbok.

Atom

Totaltid 2018